Eerste blad    Vorig blad    Blad 1191 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Piertje Tymens STAP, geboren op 26-06-1860 te Sint Jacobiparochie, overleden op 14-06-1933 te Beetgum op 72-jarige leeftijd, dochter van Tymen Annes STAP en Doutje Jelles ATEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1885 te Menaldumadeel met Reinder Tjitzes VELSMA, 23 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1.  Tjitze, geboren op 08-08-1885 te Menaldum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-07-1911 te Menaldumadeel met Aukje WOUDA, geboren ca.1891 te Suameer, dochter van Thomas Egberts WOUDA en Judigje Hendriks van der WAL.
2.  Tymen, geboren op 07-08-1886 te Menaldum.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-05-1918 te Leeuwarderadeel met Sytske Dirks HOEKSTRA, geboren ca.1891 te Minnertsga, dochter van Dirk HOEKSTRA en Ymkje BOUMA.
3.  Janke, geboren op 14-01-1888 te Menaldum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1911 te Menaldumadeel met Rintje Jans DIJKSTRA, geboren ca.1887 te Beetgum, zoon van Jan DIJKSTRA en Sytske van der PLOEG.
4.  Jelle, geboren op 24-01-1891 te Menaldum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1913 te Menaldumerdeel met Jantje REITSMA, geboren ca.1889 te Berlikum, dochter van Folkert REITSMA en Grietje QUARRÉ.
5.  Doutje, geboren op 21-05-1892 te Menaldum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-06-1916 te Menaldumadeel met Pieter LINDEBOOM, geboren ca.1887 te Hardegarijp.
6.  Boele, geboren op 06-06-1895 te Menaldum.
7.  Anne, geboren op 12-01-1897 te Menaldum.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 1191 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail