Eerste blad    Vorig blad    Blad 829 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Maatje Klazes NORDER, geboren ca.1853 te Pietersbierum, dochter van Klaas Johannes NORDER en Maatje Klases van der MEER.
Gehuwd op 17-05-1877 te Menaldumadeel met Abraham Sakes WIJMA, gescheiden na 14 jaar op 11-09-1891.
Uit dit huwelijk:
1.  Maatje, geboren ca.1878 te Beetgum.
Gehuwd op 19-05-1900 te Franekeradeel met Jouke Jans WIELING, geboren ca.1878 te Schingen, zoon van Jan Wybes WIELING en Antje Jans TERPSTRA.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 829 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail