Eerste blad    Vorig blad    Blad 809 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Tjitske Aukes NAUTA, geboren op 15-01-1844 te Arum, overleden op 08-12-1925 te Sexbierum op 81-jarige leeftijd, dochter van Auke Pieters NAUTA en Sjuttje Jans TIGCHELAAR.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1866 te Wonseradeel met Brand Pieters STOER, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1.  Marijke, geboren op 24-02-1869 te Sexbierum, overleden op 05-08-1874 te Sexbierum op 5-jarige leeftijd.
2.  Pieter, geboren op 24-01-1871 te Sexbierum, overleden op 27-09-1950 op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-05-1896 te Barradeel met Pietje Pieters STATEMA, geboren ca.1870 te Sexbierum, dochter van Pieter Klazes STATEMA en Trijntje Rienks KOOISTRA.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 16-05-1918 te Barradeel met Antje Bieuwes WIELENGA, geboren ca.1887 te Sexbierum.
3.  Sjoerdtje, geboren op 24-09-1872 te Sexbierum, overleden op 26-01-1936 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-06-1895 te Barradeel met Bauke Dirks JAGER, geboren ca.1871 te Sexbierum, zoon van Dirk Geerts JAGER en Japke Baukes BIJLSMA.
4.  Marijke, geboren op 05-12-1874 te Sexbierum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1897 te Barradeel met Minne Harkes PLOEGSTRA, geboren ca.1869 te Tzummarum, zoon van Harke Minnes PLOEGSTRA en Wapke Harkes HARKEMA.
5.  Auke, geboren op 28-03-1877 te Sexbierum, overleden te Leeuwarden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1903 te Barradeel met Doedtje Dirks BOOTSMA, geboren op 16-04-1877 te Wommels, overleden te Leeuwarden, dochter van Durk Dooitzes BOOTSMA en Antje Douwes HIEMSTRA.
6.  Douwe, geboren op 13-09-1879 te Sexbierum, overleden op 15-08-1891 te Sexbierum op 11-jarige leeftijd.
7.  Sybren, geboren op 16-03-1885 te Sexbierum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1912 te Barradeel met Aaltje Heerkes PALSMA, geboren ca.1879 te Beetgum, dochter van Heerke Jans PALSMA en Tietje Jans BRUINSMA.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 809 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail