Eerste blad    Vorig blad    Blad 232 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Abraham Pieters DIJKSTRA, geboren op 12-01-1802 te De Leije onder Finkum, overleden op 10-11-1848 te Vrouwenparochie nr.43 op 46-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jacobs DIJKSTRA en Grietje Abrahams.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-12-1827 te Ferwerderadeel met Dieuke Jans STAP, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, geboren op 03-09-1823 te op de Leije onder Finkum nr 51, overleden op 23-09-1823 te De Leye onder Finkum nr.51, 20 dagen oud.
2.  Pieter, geboren op 23-10-1824 te onder Finkum, overleden op 11-09-1826 te De Leye onder Hallum nr.231 op 1-jarige leeftijd.
3.  Pieter, geboren op 30-01-1827 te De Leije onder Hallum nr 231, overleden op 27-10-1898 te Vrouwenparochie op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1854 te Het Bildt met Wapke Jans de JONG, 32 jaar oud, geboren op 01-02-1822 te Hallum, nr.130, dochter van Jan Pieters de JONG en Tjaltje Eeltjes DIJKSTRA.
4.  Jan, geboren op 02-02-1829 te de Leije onder Hallum, overleden op 08-01-1875 te Hallum nr.135 op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-05-1859 te Leeuwarderadeel met Jeltje Gerrits BOERSMA, geboren ca.1823 te Hallum, dochter van Gerrit Sytzes BOERSMA en Froukje Ettes TERPSTRA.
5.  Ytje, geboren op 23-09-1830 te de Leije onder Hallum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1854 te Menaldumadeel met Bote Sjoerds FERWERDA, geboren ca.1831 te Beetgum, zoon van Sjoerd Gerbens FERWERDA en Jetske Botes TERPSTRA.
6.  Feike, geboren op 24-01-1834 te Vrouwenparochie, overleden op 19-10-1902 te Vrouwenparochie op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-05-1863 te Het Bildt met Idske HOITSMA, geboren ca.1839 te Beetgum, overleden > 1902, dochter van Arjen Willems HOITSMA en Mintje Tjallings de VRIES.
7.  Yde, geboren op 15-05-1836 te Vrouwenparochie.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Hennaarderadeel met Akke Dirks van RUITEN, geboren ca.1839 te Dronrijp, dochter van Dirk Reimers van RUITEN en Aaltje Wybes LAUTENBACH.
8.  Grietje, geboren op 27-10-1838 te Vrouwenparochie, overleden op 27-06-1844 op 5-jarige leeftijd.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 232 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail