Eerste blad    Vorig blad    Blad 148 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Klaaske Arends BOSMA, geboren ca.1826 te Britsum, dochter van Arend Hanzes BOSMA en Froukje Durks HOFMAN.
Gehuwd op 13-05-1853 te Leeuwarderadeel met Reinder Jans ROORDA, 33 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1.  Froukje, geboren ca.1855 te Britsum.
Gehuwd op 11-05-1882 te Leeuwarderadeel met Jochum Halbes ALGRA, geboren ca.1857 te Britsum, zoon van Halbe Jochums ALGRA en Tjitske Sjoerds JONGSMA.
2.  Jan, geboren 1856 te Britsum, overleden op 02-11-1857 te Britsum.
3.  Jan, geboren op 01-04-1858 te Britsum, overleden op 04-04-1858 te Britsum, 3 dagen oud.
4.  Jan.
5.  Arend, geboren ca.1863 te Britsum.
Gehuwd (1) op 20-05-1893 te Leeuwarderadeel met Tjitske Sybrens KEUNING, geboren ca.1864 te Britsum, dochter van Sybren Jouws KEUNING en Foekje Tjepkes BOUMA, gescheiden na 6 jaar op 28-09-1899.
Gehuwd (2) op 27-02-1901 te Leeuwarderadeel met Okje Tjisses WIERSMA, geboren ca.1875 te Sint Jacobiparochie, dochter van Tjisse WIERSMA en Klaasje van der LET.
6.  Sierk, geboren ca.1868 te Britsum.
Gehuwd op 20-05-1893 te Leeuwarderadeel met Aafke Jelles ALGRA, geboren ca.1869 te Britsum, dochter van Jelle Jochums ALGRA en Trijntje Sjoerds JONGSMA.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 148 van 1593 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail